Pani Ciocia.

Gotowość szkolna

Okładka Gotowość szkolna
Pani Ciocia
Pani Ciocia

Już za niedługo przed nami- nauczycielami wychowania przedszkolnego (zwłaszcza gryp 6-latków) bardzo ważne zadanie. Musimy przygotować gotowość szkolną dziecka, które kończy przygodę z przedszkolem.

gotowość1.jpeg
Część z nas zastanawia się jak napisać prawidłowo gotowość szkolną dziecka.

Dojrzałość szkolna nie oznacza, że dziecko potrafi wszystko to, czego później nauczy się w szkole. Powinno być gotowe na proces stawania się uczniem, posiadać umiejętności, które pozwolą mu na realizację wymagań szkolnych.

Rozwój fizyczny – motoryka duża
 •  Dziecko jest na tyle sprawne fizyczne, aby w miarę samodzielnie przemieszczać się, pokonywać przeszkody, zaspokajać swoje potrzeby, a jeśli sprawność fizyczna stoi na przeszkodzie – umie prosić o pomoc;  
 • Sprawnie biega, skacze, chwyta piłkę, chodzi po schodach krokiem naprzemiennym, swobodnie korzysta z urządzeń na placu zabaw;
 •  Dzieci, u których stwierdza się niską sprawność ruchową, znacznie gorzej adaptują się do zadań wynikających z nauki w szkole oraz mają większe trudności w kontaktach z rówieśnikami.
Rozwój fizyczny– motoryka mała
 • Taki rozwój manualny, który pozwala dziecku w klasie pierwszej zacząć pisać.
  Dziecko sprawnie posługuje się łyżką/widelcem, nożyczkami, samodzielnie ubiera się i rozbiera, potrafi zapiąć guziki, zasunąć suwak;
 • Sprawnie buduje wieżę z klocków ,nawleka koraliki, maluje farbami, rysuje kredkami i ołówkiem (jego ruchy są swobodne);
 • Słabo rozwinięta motoryka mała – „wszystko leci z rąk”(rozlewa, potrąca, zrzuca, tłucze);
 • Koordynacja wzrokowo – ruchowa – pisanie jest tylko wtedy możliwe, gdy istnieje zgodność między widzeniem a ruchem ręką (np.. umie przenieść kubek z piciem nie rozlewając go)

gotowość3.jpeg
Rozwój społeczny
 • Dziecko zna i przestrzega zasady obowiązujące w grupie rówieśniczej, potrafi rozstać się z rodzicami bez nadmiernego obciążenia emocjonalnego;
 • Obdarza uwagą innych, dostrzega ich uczucia, akceptuje pomysły i wnosi swoje, uczestniczy w aktywnościach grupowych, nie skupia nadmiernej uwagi na sobie;
 • Nawiązuje relacje z dziećmi (np. na placu zabaw) i cieszy się z nich, potrafi wyjaśnić powody swojego zachowania, potrafi stanąć w swojej obronie;
 • Potrafi wyrażać negatywne emocje, frustracje i gniew w sposób akceptowany społecznie; potrafi negocjować kompromis;
 • Jest zapraszane do zabawy.
Rozwój emocjonalny
 • To stan równowagi nerwowej, umożliwiający samokontrolę reakcji emocjonalnych (potrafi się pohamować);
 • Dziecko w zabawach i w czasie wykonywania zadań nie wybucha łatwo złością, płaczem; nie zachowuje się w sposób impulsywny w stopniu utrudniającym mu kontakty z innymi;
 • Brak nadmiernego niepokoju;
 • Potrafi zrozumieć, że nie zawsze może zrobić to, na co ma ochotę, poczekać, aż jego potrzeby zostaną zrealizowane

W ocenie gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej pomoże rodzicom informacja o poziomie przygotowania dziecka do edukacji szkolnej, przygotowana przez nauczyciela w przedszkolu, a także wg potrzeby opinia specjalistów z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej.

Osiągnięcie gotowości szkolnej jest procesem długotrwałym, gdyż dziecko musi nabyć wiele określonych doświadczeń i kompetencji oraz nauczyć się takich form myślenia i działania, które pozwolą mu aktywnie zaadaptować się do nowych warunków w szkole. Im pełniejsza dojrzałość emocjonalna, społeczna, fizyczna, umysłowa dziecka rozpoczynającego naukę w szkole oraz im korzystniejsze czynniki indywidualne i lepsze warunki środowiskowe, tym większa gwarancja powodzenia dziecka w nauce.

gotowość4.jpeg

Podaj swój email,

to nam pozwoli wysyłać przygotowane karty pracy!


gotowość szkolnaprzedszkole dokumentypani ciocia

Inne posty

Okładka Jakie emocje najczęściej możemy zauważyć w szkole?

Jakie emocje najczęściej możemy zauważyć w szkole?

Uczeń w szkole doznaje wielu emocji. Mogą one występować pod dwoma postaciami. Jedną z nich są emocje pozytywne a drugą negatywne. Do negatywnych emocji związanych z sytuacją edukacyjną mogą należeć: strach, złość . Lecz pozytywnymi emocjami mogą być radość, zachwyt. 

Pani Ciocia
Pani Ciocia
Okładka Jak wykorzystać wakacyjne pamiątki w pracy w przedszkolu?

Jak wykorzystać wakacyjne pamiątki w pracy w przedszkolu?

Przeanalizujcie sobie teraz co możecie wykorzystać w ciągu całego roku szkolnego i nazbierajcie sobie- to nic nie kosztuje a możecie mieć o wiele ciekawsze dla dzieci zajęcia. Bo pamiętajcie!!! To co dla nas jest ciekawe, nie zawsze jest ciekawe dla dzieci :)

Pani Ciocia
Pani Ciocia