Pani Ciocia.

Współpraca z rodzicami w przedszkolu

Okładka Współpraca z rodzicami w przedszkolu
Pani Ciocia
Pani Ciocia

Istotnym aspektem w pracy z dziećmi jest poznanie jego rodzimy. Współpraca przedszkola z rodzicami wynika z chęci niesienia pomocy rodzinie w spełnianiu jej funkcji wychowawczych oraz potrzeby ujednolicenia kierunku wpływów przedszkola i domu. Współpracy powinna towarzyszyć troska o przyszłe losy dziecka, o zaspokojenie jego aktualnych i różnorodnych potrzeb i o jego wychowanie.

rodzina.jpeg

By współpraca przynosiła efekty należy sformułować następujące cele:
-uświadomienie nauczycieli i rodziców odnośnie ich roli w relacjach: przedszkole - rodzina, rodzina - przedszkole, oraz walorach partnerskiego współdziałania
-organizacja systemu przepływu informacji: przedszkole - rodzina, rodzina - przedszkole
-wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym w celu organizowania warunków do uczenia się dzieci i dorosłych.

rodii.jpeg

Niewątpliwie naczelnym celem współdziałania nauczycieli i rodziców w naszym przedszkolu jest:
-dobro dziecka, któremu trzeba stwarzać, w porozumieniu z rodzicami, warunki optymalnego rozwoju
-dążenie do usprawniania pracy wychowawczej z dziećmi;
-lepsze poznanie dzieci przez nauczycieli i rodziców zarówno w środowisku przedszkolnym jak i domowym;
-wzajemne poznanie się i zrozumienie nauczycieli i rodziców.

Wiemy jednak, że współpraca z rodzicami nie należy do najłatwiejszych, dlatego starajmy się my jako nauczyciele stwarzać warunki do takiej rozmowy. Może to być rozmowa na osobności, po zajęciach czy rozmowa telefoniczna. Ważne jest to, aby rodzic czuł się komfortowo i nie był atakowany przez nauczyciela.

Podaj swój email,

to nam pozwoli wysyłać przygotowane karty pracy!


współpracanauczyciel rodzicprzedszkolepani ciocia

Inne posty

Okładka Jakie emocje najczęściej możemy zauważyć w szkole?

Jakie emocje najczęściej możemy zauważyć w szkole?

Uczeń w szkole doznaje wielu emocji. Mogą one występować pod dwoma postaciami. Jedną z nich są emocje pozytywne a drugą negatywne. Do negatywnych emocji związanych z sytuacją edukacyjną mogą należeć: strach, złość . Lecz pozytywnymi emocjami mogą być radość, zachwyt. 

Pani Ciocia
Pani Ciocia
Okładka Jak wykorzystać wakacyjne pamiątki w pracy w przedszkolu?

Jak wykorzystać wakacyjne pamiątki w pracy w przedszkolu?

Przeanalizujcie sobie teraz co możecie wykorzystać w ciągu całego roku szkolnego i nazbierajcie sobie- to nic nie kosztuje a możecie mieć o wiele ciekawsze dla dzieci zajęcia. Bo pamiętajcie!!! To co dla nas jest ciekawe, nie zawsze jest ciekawe dla dzieci :)

Pani Ciocia
Pani Ciocia