Współpraca z rodzicami w przedszkolu | Pani Ciocia - Blog przedszkolny dla nauczycieli i rodziców

Pani Ciocia.

Współpraca z rodzicami w przedszkolu

Pani Ciocia

Istotnym aspektem w pracy z dziećmi jest poznanie jego rodzimy. Współpraca przedszkola z rodzicami wynika z chęci niesienia pomocy rodzinie w spełnianiu jej funkcji wychowawczych oraz potrzeby ujednolicenia kierunku wpływów przedszkola i domu. Współpracy powinna towarzyszyć troska o przyszłe losy dziecka, o zaspokojenie jego aktualnych i różnorodnych potrzeb i o jego wychowanie.

rodzina.jpeg

By współpraca przynosiła efekty należy sformułować następujące cele:
-uświadomienie nauczycieli i rodziców odnośnie ich roli w relacjach: przedszkole - rodzina, rodzina - przedszkole, oraz walorach partnerskiego współdziałania
-organizacja systemu przepływu informacji: przedszkole - rodzina, rodzina - przedszkole
-wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym w celu organizowania warunków do uczenia się dzieci i dorosłych.

rodii.jpeg

Niewątpliwie naczelnym celem współdziałania nauczycieli i rodziców w naszym przedszkolu jest:
-dobro dziecka, któremu trzeba stwarzać, w porozumieniu z rodzicami, warunki optymalnego rozwoju
-dążenie do usprawniania pracy wychowawczej z dziećmi;
-lepsze poznanie dzieci przez nauczycieli i rodziców zarówno w środowisku przedszkolnym jak i domowym;
-wzajemne poznanie się i zrozumienie nauczycieli i rodziców.

Wiemy jednak, że współpraca z rodzicami nie należy do najłatwiejszych, dlatego starajmy się my jako nauczyciele stwarzać warunki do takiej rozmowy. Może to być rozmowa na osobności, po zajęciach czy rozmowa telefoniczna. Ważne jest to, aby rodzic czuł się komfortowo i nie był atakowany przez nauczyciela.

Podaj swój email,

to nam pozwoli wysyłać przygotowane karty pracy!


współpracanauczyciel rodzicprzedszkolepani ciocia

Inne posty

Prezenty na zakończenie roku przedszkolnego

Powiem szczerze, że byłam odrobinę zaskoczona jej pytaniem. Bo jak to.. ja mam kupować? Przecież zawsze to robiła dyrekcja przedszkola bądź rada rodziców.

Pani Ciocia

Piosenki na zakończenie roku szkolnego / przedszkolnego

Wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia roku szkolnego. ⁠Większość z nas już żyje wakacjami lecz jeszcze kilka rzeczy musimy ogarnąć zanim nastaną upragnione od września wakacje :D

Pani Ciocia