Szczególna rola nauczyciela montessoriańskiego | Pani Ciocia - Blog przedszkolny dla nauczycieli i rodziców

Pani Ciocia.

Szczególna rola nauczyciela montessoriańskiego

Angelika Tkocz

Wszyscy zastanawiamy się jaki powinien być nauczyciel montessoriański... Odpowiedź jest prosta.. Musi być sobą. Musi dążyć za swoim wychowankiem.

„Kiedy nauczyciel zaczyna pracę w naszych szkołach, musi mieć wiarę, że dziecko poprzez pracę ujawni swoją tożsamość. Musi uwolnić się od wszystkich przyjętych z góry założeń dotyczących poziomu, na którym powinno znajdować się dziecko. Nie powinien się przejmować (...) tak wieloma różnymi typami dzieci. (...) Nauczyciel powinien wierzyć, że dziecko znajdujące się przed nim ujawni swoją prawdziwą naturę, kiedy znajdzie taki rodzaj pracy, który je zainteresuje. Więc o co powinien dbać nauczyciel? O to, aby jedno albo drugie dziecko zaczęło się koncentrować.”

(Maria Montessori, The Absorbent Mind)

Nauczyciel inspiruje, proponuje i pomaga w wyborze, ale nigdy nie decyduje za dziecko. Uważnie obserwuje, aby wiedzieć, kiedy i w jakim zakresie jest potrzebny. Poprzez wnikliwą obserwację pracy dziecka może wysnuć wnioski, w jakim okresie rozwoju psychicznego się ono znajduje oraz jak ukierunkować jego życiową siłę. Nauczyciel powinien obserwować współpracę dzieci, oddziaływanie między nim samym a uczniem oraz sposób, w jaki dziecko pracuje z materiałem. Ważnym zadaniem nauczyciela jest stawianie granic, w myśl słów Montessori: "wolność i dyscyplina to dwie strony tego samego medalu". Pomaga, aby często pojawiający się w dziecięcym działaniu chaos przekształcił się w uporządkowanie, i aby aktywność dziecka nabrała sensu. Służą temu prowadzone przez nauczyciela lekcje indywidualne: podstawowe prezentacje prawidłowego posługiwania się materiałem oraz trzystopniowe lekcje słowne.

Podaj swój email,

to nam pozwoli wysyłać przygotowane karty pracy!


pani ciocianauczycielnauczyciel Montessori

Inne posty

Maria Montessori

Na nagrobku M. Montessori umieszczono napis w języku włoskim: "PROSZĘ WAS, KOCHANE DZIECI, KTÓRE WSZYSTKO POTRAFICIE, ABYŚCIE RAZEM ZE MNĄ BUDOWAŁY POKÓJ NA ŚWIECIE I POMIĘDZY LUDŹMI"

Angelika Tkocz

Pedagogika Marii Montessori

Maria Montessori była jedną z pierwszych kobiet, która uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie w Rzymie.

Angelika Tkocz