Pedagogika Marii Montessori | Pani Ciocia - Blog przedszkolny dla nauczycieli i rodziców

Pani Ciocia.

Pedagogika Marii Montessori

Angelika Tkocz

Maria Montessori była jedną z pierwszych kobiet, która uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie w Rzymie. Była lekarzem psychiatrą, antropologiem i pedagogiem, twórczynią nowatorskiej metody pedagogicznej (Metoda Montessori), powstałej w wyniku badań naukowych i licznych obserwacji. Montessori uważała, że głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego.

Pedagogika Montessori jest alternatywną formą edukacji małego dziecka. Jest pierwszą konsekwentną próbą wychowania bez przymusu.

montessoru.jpeg

„Pomóż mi zrobić to samemu” – z tą prośbą zwróciło się kiedyś dziecko do Marii Montessori i to życzenie stało się głównym założeniem jej koncepcji pedagogicznej.
Pedagogikę Montessori wyróżnia to, że daje ona dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność, pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności szkolnych i życiowych, uczy współdziałania i wiary we własne siły.

Ważnym elementem edukacji montessoriańskiej są materiały dydaktyczne, które spełniają dwie podstawowe funkcje: kryją treści nauczania, pozwalające osiągać kolejne etapy rozwojowe, jak również są środkiem wprowadzania w kulturę i społeczeństwo, w którym dziecko żyje. Tworzą one logicznie uporządkowaną całość programową. Na uwagę zasługuje również fakt, że konstrukcja pomocy umożliwia zazwyczaj samokontrolę i korektę błędu. Materiały dydaktyczne uwzględniają zasadę stopniowania trudności, są dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka.

monte1.jpeg

Podaj swój email,

to nam pozwoli wysyłać przygotowane karty pracy!


montessori pedagogikaMaria Monetssori

Inne posty

Gotowość szkolna

W ocenie gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej pomoże rodzicom informacja o poziomie przygotowania dziecka do edukacji szkolnej, przygotowana przez nauczyciela w przedszkolu, a także wg potrzeby opinia specjalistów z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej.

Angelika Tkocz

Ocenianie w szkole

Jak już wiemy, ocenianie w szkołach zmieniało się na przestrzeni lat. W tym artykule chciałabym przedstawić obecne sposoby oceniania jakie możemy spotkać w dzisiejszych szkołach.

Angelika Tkocz