Pani Ciocia.

Pedagogika Marii Montessori

Okładka Pedagogika Marii Montessori
Pani Ciocia
Pani Ciocia

Maria Montessori była jedną z pierwszych kobiet, która uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie w Rzymie. Była lekarzem psychiatrą, antropologiem i pedagogiem, twórczynią nowatorskiej metody pedagogicznej (Metoda Montessori), powstałej w wyniku badań naukowych i licznych obserwacji. Montessori uważała, że głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego.

Pedagogika Montessori jest alternatywną formą edukacji małego dziecka. Jest pierwszą konsekwentną próbą wychowania bez przymusu.

montessoru.jpeg

„Pomóż mi zrobić to samemu” – z tą prośbą zwróciło się kiedyś dziecko do Marii Montessori i to życzenie stało się głównym założeniem jej koncepcji pedagogicznej.
Pedagogikę Montessori wyróżnia to, że daje ona dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność, pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności szkolnych i życiowych, uczy współdziałania i wiary we własne siły.

Ważnym elementem edukacji montessoriańskiej są materiały dydaktyczne, które spełniają dwie podstawowe funkcje: kryją treści nauczania, pozwalające osiągać kolejne etapy rozwojowe, jak również są środkiem wprowadzania w kulturę i społeczeństwo, w którym dziecko żyje. Tworzą one logicznie uporządkowaną całość programową. Na uwagę zasługuje również fakt, że konstrukcja pomocy umożliwia zazwyczaj samokontrolę i korektę błędu. Materiały dydaktyczne uwzględniają zasadę stopniowania trudności, są dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka.

monte1.jpeg

Podaj swój email,

to nam pozwoli wysyłać przygotowane karty pracy!


montessori pedagogikaMaria Monetssori

Inne posty

Okładka Jakie emocje najczęściej możemy zauważyć w szkole?

Jakie emocje najczęściej możemy zauważyć w szkole?

Uczeń w szkole doznaje wielu emocji. Mogą one występować pod dwoma postaciami. Jedną z nich są emocje pozytywne a drugą negatywne. Do negatywnych emocji związanych z sytuacją edukacyjną mogą należeć: strach, złość . Lecz pozytywnymi emocjami mogą być radość, zachwyt. 

Pani Ciocia
Pani Ciocia
Okładka Jak wykorzystać wakacyjne pamiątki w pracy w przedszkolu?

Jak wykorzystać wakacyjne pamiątki w pracy w przedszkolu?

Przeanalizujcie sobie teraz co możecie wykorzystać w ciągu całego roku szkolnego i nazbierajcie sobie- to nic nie kosztuje a możecie mieć o wiele ciekawsze dla dzieci zajęcia. Bo pamiętajcie!!! To co dla nas jest ciekawe, nie zawsze jest ciekawe dla dzieci :)

Pani Ciocia
Pani Ciocia