Maria Montessori | Pani Ciocia - Blog przedszkolny dla nauczycieli i rodziców

Pani Ciocia.

Maria Montessori

Angelika Tkocz

Chcąc rozpocząć serię wpisów na temat Pedagogiki Marii Montessori, trzeba poznać samą autorkę idei :)

Maria Montessori urodziła się we Włoszech, a dokładnie w Chiaravelle. Uczyła się w 6 letniej tradycyjnej szkole w Rzymie a następnie kształciła się w techniczno- przyrodniczej szkole średniej.

rzym.jpeg

Montessori podjęła studia na Uniwersytecie Rzymskim, gdzie studiowała matematykę oraz przedmioty przyrodnicze. Jako trzecia kobieta we Włoszech uzyskuje tytuł "Dottoressa". Maria Montessori rozpoczyna pracę w Klinice Psychiatrycznej przy Uniwersytecie Rzymskim- obserwuje dzieci upośledzone umysłowo. Udało jej się zaobserwować to, iż pomimo upośledzenia tych dzieci są one zdolne do rozwoju.

Montessori, skazana na samotne macierzyństwo, zmuszona jest na oddanie swojego syna Mario na wychowanie do Rodziny Zastępczej, po czym obejmuje kierownictwo w Instytucie Medyczno- pedagogicznym dla kształcenia nauczycieli.
I właśnie po ty 6 stycznia 1907 roku otwiera w rzymskiej dzielnicy San Lorenzo przedszkole "Casa dei Bambini" uczęszcza tam 50/60 dzieci w wieku 2-6 lat.

przedszkole monte.jpeg

Montessori w 1909 roku prowadzi PIERWSZY międzynarodowy kurs szkoleniowy w Rzymie dla ok 100 nauczycieli i wydaje swoją pierwszą książkę "Le case dei Bambini" Montessori stworzyła również podstawy metodyki wychowania religijnego. Montessori podróżowała i podczas wizyty w Holandii przejmuje od biologa Hugo de Vriesa pojęcie "wrażliwe fazy".

W 1923 roku otrzymuje tytuł Doktora Honoris Uniwersytetu Durham w USA. Zakłada AMI- Międzynarodowe Stowarzyszenie z siedzibą w Berlinie. Niestety wszystkie dzieła Montessori zostają spalone z Niemczech. Po przystąpieniu Włoch do wojny, Montessori i jej syn zostają tam internowani. W następnych latach razem z synem szkoli ponad 1000 indyjskich nauczycieli oraz tworzy pomoce do wychowania kosmicznego. W 1949 roku zostaje nominowania do Pokojowej Nagrody Nobla. W 1950 roku ponownie otrzymuje tytuł Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Perugii. Niestety 6.05.1952 umiera nagle w Holandii.

Dzisiaj z pewnością można powiedzieć, że system pedagogiczny Marii Montessori przeżywa renesans na gruncie polskiej edukacji.

Na nagrobku M. Montessori umieszczono napis w języku włoskim:

"PROSZĘ WAS, KOCHANE DZIECI, KTÓRE WSZYSTKO POTRAFICIE, ABYŚCIE RAZEM ZE MNĄ BUDOWAŁY POKÓJ NA ŚWIECIE I POMIĘDZY LUDŹMI"

Podaj swój email,

to nam pozwoli wysyłać przygotowane karty pracy!


Maria Montessori pani ciociao Montessori dzieci przedszkole

Inne posty

Pedagogika Marii Montessori

Maria Montessori była jedną z pierwszych kobiet, która uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie w Rzymie.

Angelika Tkocz

Zabawy wodne w przedszkolu

Jestem pewna, że po takim dniu dzieciaki będą zmęczone i zachwycone "inną" zabawą :)

Angelika Tkocz