Pani Ciocia.

Gotowość dziecka do podjęcia nauki szkolnej

Okładka Gotowość dziecka do podjęcia nauki szkolnej
Pani Ciocia
Pani Ciocia

Diagnoza dziecka 6-letniego to bardzo ważny moment w edukacji przedszkolnej. Jest to proces, który pozwala ocenić gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Z tego artykułu dowiesz się w jakim czasie i w jakiej formie przeprowadza się taką diagnozę, jakie są metody dokonywania oceny, jak przygotować informację o gotowości szkolnej dziecka, a także komu i w jaki sposób ją przekazać. Znajdziesz tu także przykładową diagnozę gotowości szkolnej oraz oficjalny, MEN-owski wzór informacji dla rodzica.

pexels-freestockpro-2781814.jpg

Gotowość szkolna to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw dziecka, które pozwalają mu rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego i adaptację do warunków edukacyjnych.Diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkole opiera się na metodach takich jak kwestionariusze, obserwacja zachowań i interakcji oraz zadania praktyczne i testy psychologiczne.Kluczowe kompetencje dziecka mającego rozpocząć edukację szkolą obejmują m.in. samodzielność, odpowiednią sprawność motoryczną, umiejętność funkcjonowania w grupie i komunikowania się z innymi dziećmi.

Zrozumienie kluczowych kompetencji dla ucznia pierwszej klasy jest niezbędne dla prawidłowego oceniania dojrzałości szkolnej. Elementy rozwoju dziecka, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu oceny to:

  • Umiejętności szkolne - dotyczą takich obszarów rozwoju dzieci jak: uwaga, myślenie operacyjne i przyczynowo-skutkowe czy rozwój psychomotoryczny.
  • Kompetencje poznawcze - dotyczą m.in. umiejętności matematycznych i czytania, zauważanie relacji między zdarzeniami i zachowaniami, mówienie o sobie czy dostrzeganie swojej wiedzy i umiejętności.
  • Sprawność motoryczna - dotyczy aktywności, koordynacji ruchowej i sprawności manualnej.
  • Samodzielność - to nie tylko wykonywanie czynności samoobsługowych, ale też wykazywanie się zaradnością, samodzielne poszukiwanie rozwiązań trudnych sytuacji, dążenie do niezależności.
  • Niekonfliktowość - to wszystko, co jest związane jest z funkcjonowaniem w grupie, przestrzeganiem zawartych umów czy poszanowaniem praw innych dzieci.
  • Aktywność społeczna -dotyczy m.in. komunikacji z rówieśnikami, ekspresji własnych uczuć i rozumienie uczuć innych dzieci.

Podaj swój email,

to nam pozwoli wysyłać przygotowane karty pracy!


gotowość szkolnaprzedszkole

Inne posty

Okładka Realizacja projektu- Sprintem do Maratonu

Realizacja projektu- Sprintem do Maratonu

W ubiegły poniedziałek , moja grupa przedszkolna uczestniczyła w X Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków zorganizowanym przez Bliżej Przedszkola.

Pani Ciocia
Pani Ciocia
Okładka Konferencja dla nauczycieli przedszkola

Konferencja dla nauczycieli przedszkola

Dziś chcę się z Wami pochwalić czymś, o czym chciałam już wczoraj... Ale byłm tak zmęczona że nie dałam rady napisać.

Pani Ciocia
Pani Ciocia