Pani Ciocia.

Ćwiczenia grafomotoryczne w przedszkolu.

Okładka Ćwiczenia grafomotoryczne w przedszkolu.
Pani Ciocia
Pani Ciocia

Czy ćwiczenia grafomotoryczne są potrzebne w rozwoju dziecka ?

Oczywiście że tak :)

Ćwiczenia grafomotoryczne działają na wszystkie zmysły dziecka. Ćwiczą rękę, ale też umysł dziecka.

Ćwiczenia grafomotoryczne potrzebne są dziecku na każdym etapie jego rozwoju. Ważne jest, żeby dzieci ćwiczyły sprawność ręki, szczególnie dzieci przedszkolne, które zaczynają swoją przygodę z rysowaniem, prawidłowym chwytaniem kredki, ołówka, pędzla.

Ćwiczenia grafomotoryczne spełniają rolę stymulującą i usprawniającą, gdyż wpływają na rozwój motoryki rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Korygują nieprawidłowe nawyki ruchowe i utrwalają właściwe, konieczne podczas pisania i rysowania.

Co więc dają dziecku ćwiczenia grafomotoryczne??

Rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową i motorykę małą.

Poprawiają poziom graficzny pisma i rysunków.

Kształtują umiejętność rysowania zgodnie z poleceniami nauczyciela/rodzica.

Rozwijają umiejętność współpracy z nauczycielem/rodzicem.

Doskonalą orientację w schemacie własnego ciała i orientację przestrzenną.

Podnoszą poziom techniki pisania i rysowania.

Doskonalą zdolność nazywania przedmiotów prezentowanych na rysunkach.

Kształcą umiejętność opowiadania o tym, co przedstawiają rysunki.

Korygują nieprawidłowe nawyki ruchowe, np. nieprawidłowe trzymanie przyborów w ręce, nieprawidłowe napięcie mięśniowe dłoni.

Stymulują ogólny rozwój dziecka i niwelują dysproporcje rozwojowe.

Wyrabiają motywację do nauki i wzbudzają zainteresowania dziecka.

Usprawniają mięśnie palców, pracę nadgarstka i współpracę palców dłoni.

Usprawniają umiejętność prawidłowego posługiwania się narzędziami piszącymi.

Kształcą wrażliwość estetyczną.

Wpływają na dokładność i staranność wykonywanych rysunków.

Oto przykład karty wykorzystywany w przedszkolu podczas ćwiczeń grafomotorycznych :)

choinka do rysowania przez dzieci

Podaj swój email,

to nam pozwoli wysyłać przygotowane karty pracy!


grafomotorykaprzedszkolećwiczeniaćwiczenia rękinauczanieuczenie siępraca w przedszkolu

Inne posty

Okładka Jakie emocje najczęściej możemy zauważyć w szkole?

Jakie emocje najczęściej możemy zauważyć w szkole?

Uczeń w szkole doznaje wielu emocji. Mogą one występować pod dwoma postaciami. Jedną z nich są emocje pozytywne a drugą negatywne. Do negatywnych emocji związanych z sytuacją edukacyjną mogą należeć: strach, złość . Lecz pozytywnymi emocjami mogą być radość, zachwyt. 

Pani Ciocia
Pani Ciocia
Okładka Jak wykorzystać wakacyjne pamiątki w pracy w przedszkolu?

Jak wykorzystać wakacyjne pamiątki w pracy w przedszkolu?

Przeanalizujcie sobie teraz co możecie wykorzystać w ciągu całego roku szkolnego i nazbierajcie sobie- to nic nie kosztuje a możecie mieć o wiele ciekawsze dla dzieci zajęcia. Bo pamiętajcie!!! To co dla nas jest ciekawe, nie zawsze jest ciekawe dla dzieci :)

Pani Ciocia
Pani Ciocia